Vrijstelling autogordel

Veiligheidsgordel – vrijstelling

Het kan zijn dat uw huid verbrand is door bestraling of de gordel drukt op uw stomazakje, dan is het misschien mogelijk om een vrijstelling te bekomen
voor het dragen van een autogordel. Tot voor enkele jaren was het relatief gemakkelijk om een vrijstelling te krijgen, bijvoorbeeld de laatste maanden van een zwangerschap, na een operatie of wegens een handicap.
Maar om levens te redden is het verkrijgen van een vrijstelling strenger geworden. Een vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel kan worden toegestaan naar aanleiding van gewichtige medische tegenindicaties voor het dragen van de veiligheidsgordel.
De beoordeling van de aandoeningen die beschouwd worden als gewichtige medische tegenindicaties gebeurt door de arts die belast is met het opstellen van een doktersattest dat ter staving van de aanvraag tot vrijstelling moet worden voorgelegd.

De aanvraag tot vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel moet verplicht per brief worden toegestuurd aan:
FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Directie Vergunningen en Rijbewijzen
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
of via volgende link : Fod mobiliteit

Vermits de veiligheidsgordel uw leven kan redden is het zeer aangewezen om alternatieve middelen te zoeken die uw probleem kunnen verhelpen.
Een kussentje, zacht hoesje rondom of een stukje mousse tussen de huid en de veiligheidsgordel kan soms veel ongemak voorkomen.
De gordel iets uittrekken en er een wasknijper opklemmen kan de druk wat verminderen.
Mocht dit alles niet helpen kan een vrijstelling een oplossing zijn.