Oorzaken uro

Urostoma : oorzaken van een stoma op de urinewegen

Blaaskanker

Zoals al eerder is vermeld is een urostoma vaak het gevolg van blaaskanker indien het noodzakelijk is de blaas te verwijderen.

Aangeboren afwijkingen

Hierbij kan sprake zijn van een slecht aangelegde blaas in de ontwikkeling van het kind of van neurologische factoren waarbij de blaas niet goed functioneert.

Andere oorzaken

Vroeger werden veel urostoma´s aangelegd op sociale indicaties, bijvoorbeeld bij mensen die hun plas niet konden ophouden.
Voor incontinente mensen in een rolstoel was het vaak gemakkelijker om een stomazakje te wisselen dan zich te verzorgen met incontinentieverband.
Tegenwoordig zijn er talloze andere technieken om incontinentie te behandelen, waardoor de aanleg van een urostoma minder gauw nodig is.