Tijdelijke stoma

Stoma-Actief en toekomstige of tijdelijke stomadragers

Stoma-Actief is een lotgenotenvereniging voor permanente stomadragers maar zeker ook voor toekomstige stomadragers of tijdelijke stomadragers .
Ook zij kunnen bij ons terecht en helpen we graag verder indien zij vragen hebben.
Natuurlijk zijn toekomstige of tijdelijke stomadragers eveneens welkom op onze ontspannende activiteiten .

Niettegenstaande de belangrijke vooruitgang in de heelkundige behandelingen van darmaandoeningen, vereisen sommige inflammatoire en infectieuze ziekten  (ontstekingen) of kwaadaardige aandoeningen van het spijsverteringsstelsel nog steeds het aanleggen van een stoma.

U hebt of gaat een tijdelijk stoma krijgen.

Bij darmoperaties kan het voorkomen dat de chirurg besluit het geopereerde gedeelte rust te geven om te kunnen genezen. Er mag dan enige tijd geen ontlasting langs en een tijdelijk stoma is dan nodig. Meestal zal dat een dubbelloops stoma zijn.

• Bij aangeboren afwijkingen (geen anus of een neurologische stoornis van de endeldarm) moet bij pasgeborenen een stoma worden aangelegd. Meestal is dat een colostoma, wat tijdelijk kan zijn.

• Lekkage van een darmnaad is een mogelijke complicatie van een darmoperatie. Het komt gelukkig weinig voor. Maar als zo’n complicatie wordt vastgesteld, wordt in de meeste gevallen de darmnaad “ontkoppeld” of “uitgeschakeld”. Er zal dan een tijdelijk stoma moeten worden aangelegd.
Wanneer een stuk darm wordt “uitgeschakeld” -er komt dan tijdelijk of blijvend geen ontlasting meer langs – kan dat darmdeel nog steeds “ontlasting” produceren. Het slijmvlies in dat darmdeel blijft namelijk slijm vormen.
Daarnaast worden de darmcellen nog steeds vers aangemaakt en sterven de oude darmcellen normaal af.

Een tijdelijke ileostoma

Een tijdelijk ileostoma is meestal een dubbelloops-stoma en is het resultaat van een chirurgische ingreep die erin bestaat het laatste gedeelte van de dunne darm  (ileum) met de huid te verbinden. De dunne darm wordt doorheen de buikwand (spieren en onderhuidsvetweefsel) gehaald en bevestigd aan de huid.
In de dunne darm is de inhoud zeer vloeibaar en gezien dat er geen sluitspier aanwezig is, moet de ontlasting opgevangen worden in het zakje.
Er zijn twee uitmondingen :  één waaruit de ontlasting komt en één dat gaat naar de dikke darm.
Na verloop van een aantal weken zal het laatste gedeelte van de dunne darm deels de functie van de dikke darm overnemen en zal de inhoud meer gebonden en minder omvangrijk worden.
Wanneer ? : Een tijdelijk ileostoma wordt aangelegd als de dikke darm op rust moet wegens een ontsteking (bijvoorbeeld : colitis ulcerosa) of wegens hardnekkige fistels. Ofwel als er een naad is aangelegd thv de dikke darm die niet te vertrouwen is om enkele dagen na de operatie reeds ontlasting te laten doorgaan.
Opheffen ? Als het probleem zich heeft opgelost thv de dikke darm of als de naad goed is genezen, kan het stoma worden weggewerkt.
Via een operatie wordt het stoma gesloten en wordt de continuïteit hersteld.

Een tijdelijke colostoma

Colostoma of stoma aangelegd op de dikke darm .
Een tijdelijk colostoma is meestal een dubbelloops-stoma en is het resultaat van de chirurgische ingreep die erin bestaat een gedeelte van de dikke darm (colon) met de huid te verbinden. De dikke darm wordt doorheen de buikwand (spieren en onderhuids vetweefsel) gehaald en bevestigd aan de huid.
Een stoma is echter niet voorzien van een sluitspier. Dit impliceert dat automatisch de stoelgang langs een stoma in een opvangzakje moet afgevoerd worden.
Hoe meer dikke darm overblijft in de buik van de patiënt, hoe vaster de stoelgang wordt.
Het stoma heeft meestal twee uitmondingen : één waaruit de ontlasting komt en één dat gaat naar de dikke darm.
Wanneer ? : Een tijdelijk colostoma wordt aangelegd als een gedeelte van de dikke darm ziek is door ontsteking of door kanker of door ischemie (afsterven door slechte doorbloeding) of door een ongeval.
Vaak wordt het zieke stuk dikke darm verwijderd, maar is de buik te ziek om een naad aan te leggen. Patiënt heeft dan geen dubbelloops-stoma, wel een eindstandig stoma.
Opheffen ? : Als het probleem zich heeft opgelost thv de dikke darm of als de naad goed is genezen, kan het stoma worden weggewerkt (dubbelloops).
Via een operatie wordt het stoma gesloten en wordt de continuïteit hersteld.
De operatie is wel groter indien de twee uiteinden terug met elkaar moeten verbonden worden (eindstandig).
Dan moet het eerste litteken terug geopend worden en kom je er niet met enkel het stoma uit te snijden.