Wat is een stoma ?

Wat is een stoma ?

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine.
Een stoma is een uitgang van de darm in de huid van de buik. Het moet worden aangelegd wanneer de ontlasting het lichaam niet langs de natuurlijke weg kan verlaten. Het wordt ook soms aangelegd om na een darmoperatie de darm rust te geven.

Wanneer de ontlasting het stoma verlaat, moet dit worden opgevangen. Daar zijn speciale opvangmaterialen voor en methoden om het opvangen van de ontlasting te reguleren. Het is belangrijk om te weten, dat met een stoma de ontlasting niet meer opgehouden kan worden. Dat is onder normale omstandigheden wel mogelijk dankzij de kringspier van de anus.

Een stoma kan tijdelijk zijn of blijvend. Een tijdelijk stoma wordt bijvoorbeeld aangelegd om een darmdeel rust te geven, een blijvend stoma bijvoorbeeld wanneer de hele dikke darm moet worden weggehaald.

Een stoma kan dubbelloops zijn of eindstandig. Een dubbelloops stoma heeft twee openingen naast elkaar. Uit de ene opening komt de ontlasting, uit de ander alleen slijm (afkomstig van het slijmvlies van de darm).
Een tijdelijk stoma is nogal eens dubbelloops. Een eindstandig stoma heeft één opening.

Er zijn drie soorten stoma :
Een stoma kan aangelegd worden op de dunne darm. Dan wordt het een ileostoma genoemd.
Een stoma op de dikke darm is een colostoma.
Wanneer de blaas niet goed functioneert of moet weggenomen worden legt men een urostoma aan.

Tegemoetkomingen