UW HULP GEVRAAGD!!

Beste,  

Wij zijn Jana Balcaen en Laure De Jaeger en zijn 3de jaarsstudenten Voedings-en dieetkunde aan Odisee te Gent.
Voor onze bachelorproef werken we rond het thema stoma’s (colostoma, jejunostoma en ileostoma) en veranderingen/beperkingen op het vlak van voeding.

Om hierover een beter beeld te krijgen, zou het ons enorm helpen als u bijhorende enquête invult.
 
Link enquête: https://www.survio.com/survey/d/S4J1D3W7Q9K1D3W7X

Dit samen met het voedingsdagboekje:

Er is een pdf-versie die u kan afdrukken als u het voedingsdagboekje schriftelijk wenst in te vullen.  
Voedingsdagboek stoma-patiënt pdf

Wie het voedingsdagboekje online wil invullen kan het word-document raadplegen.  
Voedingsdagboek stoma-patiënt Word

 BELANGRIJK!!! Het voedingsdagboekje en de enquête zijn volledig anoniem, maar om het verwerken van de gegevens vlot te laten verlopen, dient u dezelfde (verzonnen) naam op beide formulieren in te vullen.  

Beide kan u via onderstaand mailadres aan ons terugbezorgen. Wanneer u kiest het voedingsdagboekje op papier in te vullen, neemt u hiervan foto’s en bezorgd u het op die manier via onderstaand mailadres terug aan ons. 
E-mailadres om voedingsdagboekje terug te bezorgen: jana.balcaen@student.odisee.be 

Zoals reeds vermeld worden alle gegevens anoniem verwerkt. Uw mailadres zal dus niet verder verspreid worden of invloed hebben op het verwerken van de resultaten.  

Verder kan u via onze padlet uw voedingsgerelateerde vragen over stoma’s kwijt.
Stel hier anoniem uw vragen bij het gepaste onderdeel.
Deze verwerken we later in een infobrochure die we u bezorgen via het mailadres waarmee u het voedingsdagboekje aan ons hebt bezorgd. 
 
Link padlet: https://padlet.com/janabalcaen/vragen-rond-stoma-s-15tdqya16e7r3ttt

Alvast bedankt!