Rechtenverkenner

RechtenVerkenner

Ken uw rechten: informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.
U kan deze voordelen doorzoeken op thema, doelgroep of via een persoonlijk profiel.

Volgende doelgroepen komen aan bod :
Gezinnen, kinderen en jongeren, Werkzoekenden, Ouderen, Chronisch zieken
Personen met een handicap, Dak- en thuislozen ,Personen met een laag inkomen
Personen met een beroepsinkomen

Voor elk van deze doelgroepen komen volgende thema´s aan bod :

Volgende thema´s komen aan bod

Algemene basisrechten , Belastingen en fiscale voordelen
Elektriciteit, gas, water en energie; Telefoon en (tele-)communicatie
Welzijn en gezondheid, Gezin , Vervoer en mobiliteit, Arbeid  Onderwijs en vorming
Wonen, Justitie en juridische bijstand, Cultuur, sport en vrije tijd
Leefmilieu, Inkomen en uitkeringen

Belangrijk: Het instrument geeft GEEN sluitend overzicht van de sociale voordelen en tegemoetkomingen waar een burger recht op heeft. WEL laat het instrument toe om tot een overzicht te komen van ‘verder te onderzoeken mogelijke rechten’.

Voor meer informatie: Rechtenverkenner.be
In samenwerking met de Vlaamse overheid.