Kankerfonds

Er zijn nog altijd kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn.
Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kan een eenmalige steun toekennen, op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen …

De patiënt kan de steun niet zelf aanvragen. Alleen sociale diensten van ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, Sociaal Huis, thuiszorgorganisatie, gemeente, bedrijf … vragen aan.
Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen op het kankerfonds.be (enkel toegankelijk met een wachtwoord).
Voor vragen over de toegang tot deze website en andere vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het Kankerfonds:
tel. 078 15 07 02 of mail kankerfonds@komoptegenkanker.be.

Wil je weten of jij in aanmerking komt voor financiële steun van het Kankerfonds? Of wil je nagaan of een patiënt die je begeleidt financiële steun kan krijgen? Bekijk dan de VoorwaardenKankerfonds_BeknopteVersie_2023-2024 of de VoorwaardenKankerfonds_GedetailleerdeVersie_2023-2024