Verhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.

Begin 2014 ging een nieuwe regeling in, waarbij de regeling verhoogde tegemoetkoming en het Omnio-statuut werden samengevoegd tot één eenvormige   regeling.  De benaming ‘Verhoogde tegemoetkoming’ blijft bestaan.

 

Welke zijn de voorwaarden om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen?
Wat moet ik doen om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen?
Welke inkomens worden meegeteld?
Wanneer gaat de verhoogde tegemoetkoming in? En geldt ze voor alle gezinsleden?
Wat zijn de voordelen van de verhoogde tegemoetkoming?
Bron : CM mutualiteit.