Herkenbaar verhaal 1

Herkenbare verhalen(1)

Tijdens het fietsen namen we een rustpauze en dronken mijn buurvrouw en ik een koffie.
Mijn buurvrouw herkende een vroegere jeugdvriendin, ze raakten aan de praat en blijkbaar had één van haar zussen een koortsblaas op de darm gehad met het gevolg een tijdelijke stoma.
“Zelf zou ik er niet mee kunnen leven, ik was blij dat het een tijdelijke stoma was” .

Mijn buurvrouw die weet dat ik een stoma heb, was geschrokken van de uitspraak van haar jeugdvriendin en
kon moeilijk begrijpen dat mensen niet inzien dat een stoma een hulpmiddel is en veel verbetering brengt voor de pijn die men eerder geleden heeft.

We weten allemaal dat een stoma geen pleziertje is.
En we hebben er zeker niet voor gekozen,maar we hebben wel door onze stoma een 2de kans gekregen in ons leven.
De stoma geeft ons weer de kans om te leven!