Maximumfactuur

Maximumfactuur

De maximumfactuur (MAF) is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.
Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende
verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.

Welke kosten?

Volgende kosten worden meegeteld om de uitgaven te berekenen en terugbetaald als het plafond is overschreden:

 • remgeld voor verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners;
 • remgeld voor geneesmiddelen uit de categorieën A, B en C (Cs en Cx niet) en voor magistrale bereidingen;
 • remgeld voor technische prestaties zoals operaties, RX-foto’s, labonderzoeken;
 • bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs (bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis enkel tot de 365ste dag);
 • afleveringsmarge voor implantaten;Terugbetaling

  De ziekenfondsen houden, per gezin en per lid, het remgeld bij.

 • Het remgeld dat het plafondbedrag overschrijdt, wordt automatisch terugbetaald.
 • Is het plafondbedrag bereikt en haal je in de apotheek geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de maximumfactuur?
  Dan moet je in de apotheek geen remgeld meer betalen. Dit wordt automatisch afgerekend tussen apotheker en ziekenfonds.