Derde betalersregeling

Wanneer de derdebetalersregeling wordt toegepast moet de patiënt dus enkel nog het persoonlijk aandeel of remgeld betalen, de verzekeringstegemoetkoming of het terugbetaalde deel wordt rechtstreeks tussen het ziekenfonds en de arts verrekend.

Wie kan gebruik maken van de derdebetaler?

Momenteel kunnen enkel bepaalde groepen van patiënten gebruik maken van de derdebetalersregeling bij de huisarts.

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts verplicht om voor personen met verhoogde tegemoetkoming de derdebetalersregeling toe te passen. Iemand met een verhoogde tegemoetkoming moet enkel nog het remgeld betalen bij de huisarts.