Blaaskanker

Urachuskanker

Urachuskanker is kanker van de urachus. Deze vorm van kanker komt heel weinig voor.
In België krijgen jaarlijks ongeveer 10 mensen de diagnose urachuskanker. Meestal zijn dit jongvolwassenen.

De urachus is een kanaal dat ontstaat in de periode dat het embryo in de baarmoeder verblijft. Dit kanaal verbindt bij het embryo de navel en de blaas.
Normaal gesproken verdwijnt de urachus na de geboorte. Urachuskanker ontstaat meestal vanuit een urachuscyste.
Een cyste is een holte gevuld met vocht.
Vaak gaat het bij urachuskanker om adenocarcinomen. Dit zijn tumoren die ontstaan vanuit de kliercellen. Maar ook sarcomen, kleincellige carcinomen, urotheelcarcinomen en mengvormen kunnen voorkomen.
Urachuskanker kan in heel de urachus voorkomen, maar komt het meest voor bij de navel en de koepel van de blaas.

Symptomen

Urachuskanker geeft in het begin meestal geen klachten. Daarom wordt de ziekte meestal pas in een laat stadium ontdekt.
Het meest voorkomende symptoom bij urachuskanker is bloed in de urine. Andere symptomen die kunnen voorkomen zijn :
buikpijn , een voelbare zwelling in de buik, slijm en/of bacteriën in de urine .
Wordt de tumor groter, dan is deze door de buikwand heen te voelen als een omvangrijke, onbeweegbare zwelling onder de navel.
Meestal is deze zwelling pijnlijk.
Zijn de kankercellen uitgezaaid naar aangrenzende weefsels, dan verandert de vorm van de navel.
Er kan een verkleuring, zwelling of een rode dikke rand zichtbaar zijn. Meestal lekt er dan vocht uit de navel.

Onderzoek en diagnose bij urachuskanker

Urachuskanker wordt vaak pas in een laat stadium ontdekt, omdat deze vorm van kanker pas laat klachten geeft en erg zeldzaam is.
Bij bloedverlies in de urine wordt in eerste instantie vaak aan blaaskanker gedacht. Urachuskanker kan ontdekt worden wanneer er een echografie, CT-scan of cystoscopie wordt gemaakt vanwege plasklachten of bloedverlies in de urine.
De diagnose kan worden bevestigd na weefselonderzoek. Het wegnemen van een stukje weefsel voor onderzoek heet een biopsie.

Behandeling bij urachuskanker

Is vastgesteld dat u urachuskanker heeft, dan zal de arts een operatie voorstellen.
Beperkt de tumor zich tot de urachus, dan verwijdert de uroloog de blaaskoepel en de hele urachus inclusief de navel.
Is de tumor doorgegroeid in aangrenzende organen in de buikholte, dan bekijkt de arts of de tumor met aangetaste organen kan worden verwijderd.
Zo ja, dan wordt aansluitend de buikholte gespoeld met verwarmde chemotherapie. Dit is de zogenaamde HIPEC procedure.

Afhankelijk van het stadium van uw ziekte krijgt u na de operatie eventueel nog chemotherapie. Dit is een behandeling met cytostatica.
Doel is eventueel achtergebleven kankercellen na de operatie te vernietigen en heel kleine, onzichtbare uitzaaiingen (micrometastasen) te vernietigen.
Omdat urachuskanker zeldzaam is en omdat een eventuele HIPEC-procedure niet in elk ziekenhuis kan worden gegeven, is het raadzaam de kanker te laten behandelen in een ziekenhuis dat ervaring heeft met de urachuskanker.

Prognose

Patiënten bij wie de urachuskanker vroeg ontdekt wordt, hebben na behandeling goede vooruitzichten op genezing.
De prognose is minder gunstig voor patiënten die de diagnose krijgen als de ziekte al in een verder gevorderd stadium is.